4 (80%) 1 vote

איך לטפל ולתחזק ג’קוזי

תחזוקת ג’קוזי היא תהליך פשוט וחיוני לשמירת ניקיון המים ופעולה תקינה שלו. טיפול ותחזוקה בג’קוזי כרוך בניקיון קבוע של המכסה והמסנן, ובדיקת הרמות הכימיות להוספת כימיקלים מתאימים בהתאם לצורך.

חשוב במיוחד לשמור על הרמות הכימיות של הג’קוזי, היות והציוד שלו נרקב אם הרמות הכימיות גבוהות מידי, וחיידקים משתלטים עליו אם הרמות נמוכות מידי. ניקוי פשוט לכיסוי מסייע לשמירת הג’קוזי בתפקוד טוב יותר ומגן עליו מפני חיידקים. בסך הכול, הקדשת תשומת לב קבועה לתחזוקת הג’קוזי שומרת על המים נוצצים ומזמינים לכל המתרחצים.

הוספת חומר כימי אחד לג’קוזי בכל פעם

במהלך בדיקת הרמות הכימיות של הג’קוזי, יש להוסיף חומר כימי למים, ולאחר מכן להמתין שעה לפני הוספת חומרים כימיים אחרים. תהליך זה יאפשר פיזור כימיקלים באופן טבעי על מנת למקסם את האפקטיביות שלהם. ההמתנה ממזערת אף את הסיכון לתגובות כימיות בין התוספים, העלולים לגרום לבעיות.

כיסוי הג’קוזי. יש להקפיד שהג’קוזי יהיה מכוסה לסירוגין במשך רבע שעה לפחות לאחר הוספת הכימיקלים.

זרימת המים. יש להניח למים להמשיך לזרום במהלך הוספת הכימיקלים. צעד זה חיוני לערבוב הכימיקלים במים.

מדידת רמות הכימיקלים. יש למדוד את רמות הכימיקלים לפני שמוסיפים אותם לג’קוזי. מומלץ להיזהר מפני הערמת כימיקלים לג’קוזי, ולוודא השגת האיזון הנכון באמצעות מדידת הכימיקלים טרם התהליך.

שימוש במקלונים לבדיקת הרמות הכימיות והמינראליות של הג’קוזי. יש לבדוק את התאמת הרמות הכימיות בג’קוזי פעמיים בשבוע. ניתן לרכוש רצונות בדיקה בחנויות לחומרי בניין או בחנויות לאמבטיות. מספר מקלוני בדיקה מספקים עד שש קריאות, והם בודקים את קשיות הסידן, הכלור, רמת ה-pH, ברום, והקשיות הכוללת של המים. מניחים רצונות אלו בג’קוזי למשך 15 שניות ולאחר מכן בודקים את התוצאות.

בדיקה בסיסית ראשונה. בהתאם לקריאת הבדיקה, יש להוסיף סודיום ביקרבונט או נתרן, בהתאם לצורך. מקלון הבדיקה צריך להיות מאוזן היטב ולנוע בין שמונים ל-120 PPM בסיסי כולל. אם הרמה הכוללת עולה על 120, יש להוסיף נתרן. אם מקלון הבדיקה קורא מתחת

לשמונים, יש להוסיף סודיום ביקרבונט. הוספה מהירה של מוצרים לג’קוזי, ולאחר מכ בדיקה חוזרת של הרמה הבסיסית כעבור מספר שעות, חיונית להשפעה על רמות ה-pH