5 (100%) 1 vote

ארגן משטח מיושר ונקי עבור הדק

שלב 1.

בנה מסגרת מעץ אשר עבר טיפול נגד רטיבות וחרקים, לפי הגודל המתאים. חבר את המסגרת עם ברגים המתאימים לשימוש חוץ. וודא שהמסגרת מרובעת באמצעות מדידה מפינה לפינה.

שלב 2.

אם הדק שלך בנוי על דשא או אדמה, יש צורך למקם בלוקים או לוחות מתחת לקורות התומכות כדי לפזר את העומס ולאפשר דק יציב ומיושר. מקם ומצב את המסגרת בעזרת פלס.

שלב 3.

במידה ומדובר בדק סינטטי קטן, 3 קורות תמיכה אמורות להספיק. לדק גדול יותר יידרשו קורות רבות יותר. מקם את קורות התמיכה בתוך המסגרת כאשר סימון המיקום של כל קורה נעשה ע”ג קרש המסגרת מצד אחד ואח”כ מצד שני כך שהקורה בתוך המסגרת תהיה ישרה.

שלב 4.

מדוד את אורך הקורה הנדרש לפי הסימונים שהכנת על המסגרת וחתוך את הקורות בהתאם. הכנסת הקורות אל תוך המסגרת אמורה להיעשות בלחץ תוך כדי דפיקות פטיש. חבר את הקורות מן הצד החיצוני של המסגרת.

שלב 5.

תמוך את הקורות בעזרת תושבות במרווחים של מטר אחד מן השני. יש לוודא שכל התושבת מונחת על בלוק או על משטח עץ מסיבי.

שלב 6

לחיפוי, מדוד את האורך החיצוני של המסגרת ונסר את קרשי החיפוי בהתאמה. קריטי בשלב זה שהחיתוך יהיה ישר לגמרי. הנח מסגרת של קרשי חיפוי בתוך מסגרת הבסיס של הדק, והברג.

שלב 7.

התחל להניח ולחבר את קורות החיפוי ברצף. הנח קרש חיפוי וסמן את האורך הנדרש, חתוך לפי המידה. הנח את הקרש הראשון צמוד למסגרת החיצונית של הדק ובניצב לקורות. סמן את מיקום הקורות ע”ג החיפוי.

שלב 8.

עבור על כל סימוני הקורות שציינת והברג את קרשי החיפוי לקורות. השתמש לפחות בשני ברגים לכל קורה. אפשר להשתמש ביותר.

שלב 9.

השאר מרווח של 5 מ”מ בין קורות החיפוי כדי לאפשר לעץ מקום להתנפח ולהתכווץ עם שינויי הטמפרטורה והרטיבות. רצוי להשתמש בסמן קבוע כדי למדוד את המרווחים כדי להבטיח משטח אחיד.

שלב 11.

השלם ציפוי כל המסגרת ובמידת הצורך מרח את העץ בלכה או בצבע לבחירתך.